Vaspitno-Obrazovni Rad u Jaslicama

Studio za decu Zmaj

U radu sa decom jaslenog uzrasta uključeni su medicinska sestra-vaspitač i vaspitačica, koji zajednički zadovoljavaju potrebe dece ovog uzrasta. Medicinska sestra-vaspitač razvija odnos sa detetom kroz igru, brigu o deci i svakodnevne praktične aktivnosti. Izgradnjom ovog kvalitetnog odnosa, medicinska sestra-vaspitač omogućava pravovremeno i dosledno reagovanje na potrebe i emocije dece, pružajući im bezuslovnu podršku i prihvatanje. To pomaže deci u usvajanju odgovarajućih načina za izražavanje svojih osećanja i potreba.

Posebna pažnja posvećuje se obogaćivanju dečje igre, koja predstavlja ključni kontekst za istraživanje sveta, delovanje u njemu i njegovo menjanje. Medicinska sestra i vaspitač prate dečje inicijative, podržavajući ih u izgradnji pozitivne slike o sebi kao o kompetentnim i poštovanim ličnostima. Deca istražuju svet oko sebe kroz čula i pokrete, što je posebno izraženo u senzomotornom periodu. Zbog toga je esencijalno podržavati ih i podsticati na eksperimentisanje i istraživanje, kako bi stekli iskustvo i znanje te izgradili svoje razumevanje sveta koji ih okružuje.

Programi

Studio za decu Zmaj

Predškolski Program u Našoj Ustanovi

Studio za decu Zmaj

Predškolski program predstavlja višegodišnji obrazovni proces koji se sprovodi u našoj ustanovi. Ključni deo ovog programa je Obavezni Pripremni Predškolski Program (PPP), koji se realizuje u godini pred polazak deteta u školu. Cilj ovog programa je da pripremi decu za školski život i rad, razvijajući njihovu zrelost i spremnost za izazove koji ih očekuju.

Veštine i sposobnosti koje program naglašava uključuju:

 • Nezavisnost deteta,
  Podrška fizičkom razvoju,
  Jačanje socio-emocionalnih kompetencija,
  Podrška kognitivnom razvoju,
  Negovanje i podsticanje radoznalosti,
  Podsticanje kreativnosti,
  Uvođenje individualnosti.
  Specifični aspekti pripreme za školu uključuju:
 • Uvođenje dece u svet pismenosti,
  Korišćenje simbola u igri,
  Razvijanje simboličkog izraza u praktičnim i planiranim životnim situacijama,
  ‘Učenje učenja’ – vitalna veština za usvajanje znanja i kompetencija, ključna za doživotno učenje u obrazovnim sistemima 21. veka.

Sportski Program u Vrtiću “Zmaj”

Studio za decu Zmaj

Naš vrtić nudi bogat sportski program koji je usmeren na promociju zdravog rasta i razvoja dece kroz motoričke aktivnosti. Program je osmišljen tako da deci omogući obilje fizičke aktivnosti, što je ključno za njihov pravilan razvoj.

Glavne karakteristike programa uključuju:

 • Redovne Dnevne Aktivnosti: Svaki dan je ispunjen raznovrsnim motoričkim aktivnostima koje su integralni deo našeg redovnog vaspitnog programa.
 • Organizovani Časovi Sporta: Dva puta nedeljno, naš saradnik Nikola vodi časove sporta, gdje deca imaju priliku da uče o različitim sportovima i razvijaju svoje fizičke veštine.
 • Dodatne Mogućnosti za Sport: Za roditelje koji žele još više aktivnosti za svoje dete, nudimo i poseban program u školi sporta “Svet Heroja”. Ovaj program pruža dodatne sportske aktivnosti koje su prilagođene interesovanjima i sposobnostima mladih sportista.

Cilj našeg sportskog programa je da svako dete razvije ljubav prema fizičkoj aktivnosti, nauči o značaju zdravlja i dobrog držanja, te stekne osnovne motoričke veštine koje će koristiti tokom celog života. Na ovaj način, “Sportić” doprinosi sveobuhvatnom razvoju dece, pripremajući ih ne samo za sportske izazove, već i za zdrav i aktivan život.

Muzika u Vrtiću “Zmaj”

Studio za decu Zmaj

Muzika, poput umetnosti, predstavlja važno sredstvo izražavanja za decu vrtićkog uzrasta. U našem vrtiću “Zmaj”, deca pod mentorstvom profesorke Slavice provode nezaboravne trenutke otkrivajući čarobni svet muzike. Naš program obuhvata različite aktivnosti koje su prilagođene interesovanjima i razvojnim potrebama najmlađih.

Aktivnosti uključuju:

 • Posete Koncertima Beogradske Filharmonije: Organizujemo posebno dizajnirane posete koncertima koji su adaptirani za decu vrtićkog uzrasta. Ovo je prilika da deca dožive muziku uživo i upoznaju se sa orkestarskim izvođenjem na jedan potpuno novi i uzbudljiv način.
 • Interaktivne Radionice: Uz pomoć profesionalnih muzičara, deca učestvuju u radionicama gde imaju priliku da se upoznaju sa različitim muzičkim instrumentima, osnovama muzičke teorije i tehnikama pevanja.
 • Muzički Časovi u Vrtiću: Profesorka Slavica vodi redovne muzičke časove gde deca kroz igru i zabavu uče o muzičkim stilovima, kompozitorima i kulturološkom značaju muzike.

Cilj našeg muzičkog programa je da inspirišemo decu da izraze svoje emocije i misli kroz muziku, razvijajući njihovu kreativnost, slušne sposobnosti i socijalne veštine. Kroz muziku, deca uče o harmoniji, ritmu i melodiji, što doprinosi njihovom sveobuhvatnom razvoju i obrazovanju.

Studio za decu “Zmaj” veruje da je muzika ključan element u obrazovanju svakog deteta, pružajući im ne samo znanje već i trajne uspomene na radost i lepotu koju muzika može da unese u njihove živote.

Logopedska Podrška u vrtiću Zmaj

Studio za decu Zmaj

U našem centru, svako dete ima priliku da radi sa kvalifikovanim logopedom. Naš logoped sastaje se sa decom dva puta nedeljno tokom celog perioda njihovog boravka u našoj ustanovi, pružajući kontinuiranu podršku i stručno vođenje.

Detalji programa:

 • Redovni susreti: Logopedski susreti se organizuju dva puta nedeljno kako bi se osigurala redovna podrška za svako dete.
 • Individualni pristup: Naš logoped prilagođava metode i aktivnosti potrebama svakog deteta, sa ciljem da maksimalno podstakne njihov jezički i govorni razvoj.

Naš cilj je da podržimo razvoj komunikacionih veština kod dece, omogućavajući im da jasno izražavaju svoje misli i emocije. Ovo je ključno ne samo za njihov akademski uspeh, već i za opšti socijalni razvoj. Logopedska podrška je integralni deo našeg opredeljenja za sveobuhvatni razvoj i blagostanje svakog deteta u našem centru.