O nama

Subtitle
Image
Image
marker

 

 

 

 

Počeli smo sa radom 1994. godine sa ciljem da deci pružimo prostor za druženje, igru i učenje, prostor za lični rast i razvoj.

U vrtiću zajedno sa decom negujemo atmosferu poverenja, uzajamnog prihvatanja bez procenjivanja i vrednovanja kako ponašanja tako i onoga što deca stvaraju.

Raznolikost aktivnosti i materijala sa kojima se deca u našem prostoru susreću, negovanje saradnje umesto takmičarskog duha, omogućiće detetu da upozna svoje lične vrednosti, osobenosti kao i slabosti.

Naravno, cilj nam je da deca nauče da prepoznaju svoje potrebe i načine kako mogu da ih zadovolje. Dnevne aktivnosti kreiramo u odnosu na potrebe grupe i pojedinca.

Oblici rada i Ritam dana

Ritam dnevnih aktivnosti „Zmaj“ je prilagodio potrebama roditelja i dece. Na taj način u mogućnosti smo da ponudimo nekoliko oblika rada:

 • Poludnevni boravak od 9:00-13:00
 • Celodnevni boravak od 7:00-18:00
 • Program adaptacije deteta na vrtić – do 2 sata dnevno uz prisustvo roditelja sa ciljem uspešnog odvajanja deteta od roditelja
 • Pripremni predškolski program u trajanju od četiri sata
 • Produženi boravak

Dnevni raspored:

 • Od 7:00-10:00 prijem dece i uvodne aktivnosti sa pauzom za doručak
 • Od 10:00-13:00 programske aktivnosti
 • 13:00 ručak i odlazak dece koja su na poludnevnom boravku
 • Od 14:00-15:30 popodnevni odmor za decu kojima je to potrebno
 • Od 14:00-15:30 slobodne i dodatne aktivnosti za decu koja nemaju potrebu za popodnevnim odmorom
 • 16:00 popodnevna užina
 • 16:30-17:30 programski blok
 • 17:30-18:00 završne aktivnosti i preuzimanje dece

Struktura Dnevnih Aktivnosti u Vrtiću “Zmaj”

Uvodne Aktivnosti

Svakodnevno, uvodne aktivnosti su prilagođene tako da deci omoguće izbor učešća prema njihovim ličnim preferencijama ili prema potrebama roditelja. Ovaj fleksibilni deo programa omogućava deci da se uključe u aktivnosti koje najviše vole ili koje su im potrebne za razvoj.

Programske Aktivnosti

 • Programske aktivnosti se odvijaju tokom prepodneva u skladu sa glavnim programom naše ustanove.
 • Aktivnosti se razlikuju tokom dana, i sva deca imaju priliku da u njima učestvuju.
 • Ključni aspekti uključuju obavezno vreme provedeno na otvorenom, kao i interakciju sa stručnim saradnicima i vaspitačima koji su deo obrazovnog programa “Zmaj”.

Završne Aktivnosti

Pred kraj dana organizujemo završne aktivnosti koje mogu uključivati društvene igre, simboličke igre ili slobodnu igru. Ove aktivnosti su dizajnirane da deci pruže opuštajući prelaz pre izlaska iz vrtića.

Posebne Aktivnosti

Tokom popodnevnih sati, deca mogu učestvovati u posebnim aktivnostima koje odgovaraju njihovim interesovanjima. Svaka aktivnost ima jasno definisan program, ciljeve, zadatke i metode realizacije, što omogućava deci da se razvijaju u oblastima koje ih najviše interesuju.

Ova strukturirana podela aktivnosti osigurava da svako dete u vrtiću “Zmaj” ima priliku da učestvuje u raznovrsnim, stimulativnim i obrazovnim iskustvima svakog dana.