Vera Aleksandrovski

Medicinska sestra – vaspitač

Naš tim

Subtitle
Dušanka Tasić
Osnivač i vlasnica Studija za decu ZMAJ
Team member
Duška je pionir privatnog predškolskog obrazovanja u Beogradu i regionu. Zmaj je osnovala 1994. godine od kada se zalaže za kontinuirano unapređenje vaspitne prakse. 2008. godine Studio za decu Zmaj prerasta u predškolsku ustanovu i širi delatnost na podršku učenju, akademsko tutorstvo, obuku u prirodi i školu stranih jezika. Osnivač je i prvog udruženja privatnih vrtića Beograda kojim je predsedavala do septembra 2021. godine. Svoje iskustvo u prosveti započinje 1979. godine u Beogradu gde je radila na nekoliko učiteljskih i vaspitačkih pozicija u državnim ustanovama. Duška je diplomirala na Pedagoškoj akademiji u Beogradu 1978. godine.
Daniela Kolarević
Logoped i zamenik direktora predškolske ustanove
Team member
Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, završila je osnovne i master studije na smeru Logopedija. Zaposlena je u Zmaju od 1999. godine. Aktivno učestvuje u radu sa decom individualno i grupno. Član je Udruženja Logopeda Srbije. Učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim edukacijama, konferencijama i simpozijumima. Poseduje uverenje o završenoj obuci za primenu osnova programa “Godine uzleta”.
Ljubica Tasić Kenedi
Savetnica
Team member
Ljubica je aktivna članica Zmaja od 2006. godine, na različitim poslovima uključujući glavnog vaspitača, poziciju koordinatorke za prateće programe, asistenta direktora i članice tima za razvoj kurikuluma. Nekoliko godina radila je u Internacionalnoj školi u Beogradu gde je vodila program Eko-škole u saradnji sa Tetra Pakom i Ministarstvom za zaštitu životne sredine Republike Srbije. 2015. godine zajedno sa dr Ivanom Pricom i Dušankom Tasić otvara produženi boravak za školarce – Studio za decu Zmaj 2. Ljubica je diplomirala sa master zvanjem na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Dalje školovanje nastavlja na Univerzitetu Singidunum na kojem studira propedevtiku (Odsek za psihologiju).
Vera Aleksandrovski
Medicinska sestra – vaspitač
Team member
Vera je završila srednju medicinsku školu “Beograd”, na smeru medicinska sestra-vaspitač. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo, a deo Zmajevog tima je postala u oktobru 2017. godine. Ima završen seminar o NTC sistemu učenja pod vođstvom Dr Ranka Rajovića.

Vera je veliki profesionalac. Vredna, odgovorna i komunikativna osoba, uvek zainteresovana za timski rad. Uživa u igri i kreativnom radu sa decom jaslenog uzrasta.

Milica Jovanov
diplomirani nastavnik
Team member
je naš novi član od avgusta 2023. Veoma talentovana, direktna i iskreno posvećena svom poslu i pre svega deci… naš vodič kroz program engleskog jezika i kroz međunarodni projekat „Sai hello u svet”
Gordana Maletić
Kuvarica
Team member
Članica je Zmaja od 2019. godine. Vredna, odgovorna, stručna i izuzetno posvećena radu i ulozi koju obavlja u vrtiću. Neposredno sarađuje sa našim saradnikom nutricionistom na osmišljavanju i realizaciji dnevnih i nedeljnih menija.
Danijela Živkov
Master vaspitač
Team member
Nataša Martinec
Spremačica
Team member
Nataša je članica Zmaja već pet godina. Pre angažmana u našem vrtiću radila je u privatnom vrtiću kao pomoćni vaspitač 10 godina.
Vredna, odgovorna, vesela i neposredna u komunikaciji sa decom, koleginicama i roditeljima. Poseduje neophodne sertifikate za rad.
Tanja Lišanin
Vaspitač
Team member

Naš tim čine stalni i spoljni saradnici:

  • Nikola Cobor, fizioterapeut i diplomirani profesor fizičkog vaspitanja;
  • Slavica Petrović, profesor muzičke kulture;
  • Uroš Janković, glumac i profesor škole glume.